Skip to content

ดิสนีย์ไทยใช้ตุ๊กตุ๊กช่วยโปรโมต “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

@MarvelThailand

เมื่อหนังใหญ่ของมาร์เวลอย่าง “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” จะเข้าฉายในไทย ดิสนีย์ประเทศไทย ใช้ตุ๊กตุ๊ก หนึ่งในจุดเด่นของไทยเป็นตัวช่วยในการช่วยประชาสัมพันธ์หนังครับ

จากการพูดคุยกับแหล่งข่าว การใช้ตุ๊กตุ๊กมาเป็นตัวช่วยไม่ใช่เป็นครั้งแรกของหนังมาร์เวลครับ ลูกเล่นนี้ ดิสนีย์เคยใช้มาก่อนใน “Avengers: Endgame” ซึ่งนั่นแปลว่าลูกเล่นนี้น่าจะประสบความสำเร็จดี ถึงได้มีการเอากลับมาใช้อีกในหนังเรื่องนี้

แนวคิดเบื้องหลังการใช้ตุ๊กตุ๊กมาเป็นตัวช่วยประชาสัมพันธ์หนังก็คือ ตุ๊กตุ๊กเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของไทย จึงอยากให้แฟนมาร์เวลที่เป็นคนไทยได้รู้สึกเชื่อมโยงถึงหนังมาร์เวลกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นอันนี้ นอกจากนี้แล้ว ตุ๊กตุ๊กยังเป็นสื่อกลางแจ้งที่เคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ ทุกตรอกซอกซอย ในจุดที่สื่ออื่นอาจเข้าไม่ถึงได้ด้วยครับ

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” จะเข้าฉายในบ้านเรา 4 พฤษภาคมนี้ครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: