ข้ามไปยังเนื้อหา

“4 Kings” และ “ร่างทรง” นำเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564

Photo Credit: ชมรมวิจารณ์บันเทิง

แม้ว่าปีที่ผ่านมา จะมีหนังไทยเข้าฉายโรงเพียง 17 เรื่อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้โรงหนังในประเทศต้องปิดชั่วคราวกว่าครึ่งปี แต่ก็มีหนังที่ได้คุณภาพมากพอจะผ่านเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 ครับ ซึ่งจาก 17 เรื่อง มีโอกาสได้ผ่านเข้าชิงรางวัลต่างๆ 13 เรื่อง และมี “ร่างทรง” ของจีดีเอช559 กับ “4Kings” ของเนรมิตรหนัง ฟิล์ม เข้าชิงมากที่สุดที่ 12 รางวัล รองลงมาคือ “พญาโศกพิโยคค่ำ” ที่ 10 รางวัล และ “ส้มป่อย” ที่ 7 รางวัลครับ

ในการประกาศผลรางวัลครั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จให้แก่ แจ๊สสยาม (กฤษณ์ บุญประพฤกษ์) และมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2564 ให้แก่ “4Kings” ด้วย

สำหรับรางวัลประเภทภาพยนตร์สั้น เนื่องจากในปีนี้มีผู้ส่งเข้ามาถึง 200-300 เรื่อง เพื่อให้การพิจารณาครอบคลุม ทางชมรมวิจารณ์บันเทิงได้ขอจัดแยกสาขานี้ออกไปประกาศในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 แทน โดยจะจัดกิจกรรมเสวนาพูดคุย ฉายหนังสั้นเข้าชิงรางวัล ด้วย

การมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี

ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดของปีที่ผ่านมาครับ

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• 4 Kings – อำนวยการสร้าง โดย ฐณะวัฒน์ ธรรมปรีชาพงศ์ (เนรมิตรหนัง ฟิล์ม)
• พญาโศกพิโยคค่ำ – อำนวยการสร้าง โดย คัทลียา เผ่าศรีเจริญ, โสฬส สุขุม (185 Films)
• ร่างทรง – อำนวยการสร้าง โดย ฮงจิน นา, บรรจง ปิสัญธนะกูล (Showbox, Northern Cross, GDH)
• เอหิปัสสิโก – อำนวยการสร้าง โดย ณฐพล บุญประกอบ (Underdoc Film)

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• พุฒิพงษ์ นาคทอง – 4 Kings
• ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ – พญาโศกพิโยคค่ำ
• บรรจง ปิสัญธนะกูล – ร่างทรง
• ณฐพล บุญประกอบ – เอหิปัสสิโก

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
• ธนพล จารุจิตรานนท์ – ส้มป่อย
• อนันดา เอเวอริงแฮม – ไสหัวไป นายส่วนเกิน
• อารักษ์ อมรศุภศิริ – 4 Kings
• อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี – 4 Kings
• โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ – ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด…

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
• นริลญา กุลมงคลเพชร – ร่างทรง
• พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ – ส้มป่อย
• พีชญา วัฒนามนตรี – ไสหัวไป นายส่วนเกิน
• มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล – พญาโศกพิโยคค่ำ
• สวนีย์ อุทุมมา – ร่างทรง

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
• ชลัฏ ณ สงขลา – พญาโศกพิโยคค่ำ
• ณัฏฐ์ กิจจริต – 4 Kings
• บุญส่ง นาคภู่ – ร่างทรง
• พงศธร จงวิลาส – บอสฉันขยันเชือด
• ยะสะกะ ไชยสร – ร่างทรง

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
• กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล – เรื่อง ผี เล่า
• ฐิตานันท์ เทศกาล – ส้มป่อย
• ศิราณี ญาณกิตติกานต์ – ร่างทรง
• สุกัญญา มิเกล – 4 Kings
• อริศรา วงษ์ชาลี – ไสหัวไป นายส่วนเกิน

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• 4 Kings – พุฒิพงษ์ นาคทอง
• พญาโศกพิโยคค่ำ – ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์
• ร่างทรง – บรรจง ปิสัญธนะกูล, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ศิววุฒิ เสวตานนท์บรรจง ปิสัญธนะกูล
• ส้มป่อย – อนวรรษ พรมแจ้, อรุณกร พิค

กำกับภาพยอดเยี่ยม
• 4 Kings – พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์
• พญาโศกพิโยคค่ำ – ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์
• ร่างทรง – นฤพล โชคคณาพิทักษ์
• เอหิปัสสิโก – ณฐพล บุญประกอบ, ยศวัศ สิทธิวงค์, ภิไธย สมิตสุต
• ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด… – นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

ลำดับภาพยอดเยี่ยม
• 4 Kings – ด็อก แบ็ค ดี
• พญาโศกพิโยคค่ำ – หรินทร์ แพทรงไทย, ลี ชาตะเมธีกุล
• ร่างทรง – ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค
• ส้มป่อย – วีรภัทร เต็มบัณฑิต
• เอหิปัสสิโก – ณฐพล บุญประกอบ

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม
• Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด – ศราวุธ แก้วน้ำเย็น, กฤษดา นาเมือง
• พญาโศกพิโยคค่ำ – ราสิเกติ์ สุขกาล, มานพ แจ้งสว่าง
• ร่างทรง – อรรคเดช แก้วโคตร, สองศักดิ์ กมุติรา
• ไสหัวไป นายส่วนเกิน – พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ, วิทยา ชัยมงคล, เถลิงศักดิ์ ประภัสสร
• อโยธยา มหาละลวย – ประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน์, บริษัท เซนต์อาร์ต จำกัด, สุธรรม วิลาวัลย์เดช, มาโนช ทองสุก

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
• พญาโศกพิโยคค่ำ – ยาสึฮิโร่ โมรินากะ
• ร่างทรง – ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
• ส้มป่อย – รังสรรค์ ราศี-ดิบ
• ไสหัวไป นายส่วนเกิน – เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน
• เอหิปัสสิโก – วรงค์ ราชปรีชา, ก่อเกียรติ ชาติประเสริฐ

เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
• “Fly 2 Da Sky” – โกงพลิกเกม (ประพันธ์โดย จำรัส ทัศนละวาด)
• “Ten Years Later” – เพราะเราคู่กัน The Movie (ประพันธ์โดย อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล)
• “นักเลงเก่า” – 4 Kings (ประพันธ์โดย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี, อุกฤษ วิลลีย์บรอด ดอน กาเบรียล, Taitosmith)
• “มึงกับกู” – 4 Kings (ประพันธ์โดย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี, ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย)
• “เวลาสุดท้าย” – ไสหัวไป นายส่วนเกิน (ประพันธ์โดย ชิษณุพงศ์ คงทอง , ฉัตรฑริกา ยศสงคราม, Yuan Luo)

นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม – YOUNG FILMAKER AWARD
• พุฒิพงษ์ นาคทอง – 4 Kings
• ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ – พญาโศกพิโยคค่ำ
• อนวรรษ พรมแจ้, อรุณกร พิค – ส้มป่อย

ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2564 – 4 Kings (เนรมิตรหนัง ฟิล์ม)

รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ – LIFETIME ACHIVEMENT AWARD
• แจ๊สสยาม (กฤษณ์ บุญประพฤกษ์)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.