ป้ายกำกับ: Thai Films

ธนิตย์ จิตนุกูล, อานนท์ สายแสงจันทร์ และณัฐฐาวีรนุช ทองมี ร่วมกันกำกับหนังเฉลิมพระเกียรติ “ทั้งหัวใจให้หมดเลย”

5 ธันวาคม 2554 นี้ เราจะได้ชมหนังเฉลิมพระเกียรติ […]