Skip to content

ป้ายกำกับ: Banjong Pisanthanakun

โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล จะกำกับซีรี่ส์อิงจากเรื่องจากฆาตกรต่อเนื่องในไทย ให้แอมะซอน

ซีรี่ส์จะเป็นแนวรักปนเขย่าขวัญที่ได้แรงบันดาลใจจากหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่ฉาวกระฉ่อนที่สุดของไทย