Skip to content

เน็ตฟลิกซ์เปิดโครงการ Reel Life เพื่อตามหาคนรุ่นใหม่เข้าเวิร์กชอปสู่อาชีพสายภาพยนตร์

image via Netflix Thailand

ข่าวนี้น่าจะเป็นเป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากทำงานสายซีรี่ส์และภาพยนตร์ครับ เพราะเน็ตฟลิกซ์ประเทศไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 50 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ในสายวิชาชีพนี้ของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อเอาไปต่อยอดต่อไป และยังจะมีการคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้ได้มีโอกาสฝึกงานในภายหลังกับพันธมิตรด้านการผลิตของเน็ตฟลิกซ์เป็นระยะเวลา 5-10 เดือนด้วย

ผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20-26 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาการศึกษาจากทั่วประเทศไทย โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ ที่ www.reellife.camp หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล reellifecamp@netflix.com ครับ

โครงการ Reel Life เป็นส่วนหนึ่งของ Netflix Fund for Creative Equity หรือ กองทุน Netflix เพื่อโอกาสแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งก่อตั้งในปี 2564 ด้วยความมุ่งมั่นของ Netflix ที่จะลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายสร้างสรรค์จากทั่วโลก

จากกองทุนนี้ Netflix ได้ต่อยอดเป็นโครงการต่างๆ กว่า 100 โครงการในหลากหลายประเทศทั่วโลก สร้างโอกาสให้คนมากมายได้ก้าวเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิง และในปีนี้ โครงการนี้ได้ขยายโอกาสมายังคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยที่มีความสนใจในเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ ให้ได้เข้ามาค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านงานเบื้องหลังภาพยนตร์และซีรี่ส์ในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ชั้นนำของเน็ตฟลิกซ์ โดยจะได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสายงานอย่างใกล้ชิด และได้ร่วมเวิร์กชอปทดลองทำงานจริง

เน็ตฟลิกซ์มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ แสดงความสามารถ ตลอดจนสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นหรือต่อยอดไปสู่อาชีพในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นอนาคตของวงการและช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงนี้ให้ก้าวหน้าต่อไป

ที่มา: Netflix Thailand

Leave a Reply

%d bloggers like this: